bee_header HTB for Green life
Than Sạch Là Gì? Tìm Hiểu Về Than Sạch Là Gì?

Than Sạch Là Gì? Tìm Hiểu Về Than Sạch Là Gì?

Thứ Ba, 27/03/2023 0

"Than sạch" là "than mà khi đốt cháy không sinh ra khí lưu huỳnh và gây ra ô nhiễm môi trường nặng nề là hạn chế khói, mùi". Các công nghệ giúp đạt được điều này gọi chung là Công Nghệ Than Sạch.


 

Hình 1: Than sạch là gì?
 

1.1 - Các loại công nghệ than sạch


Công nghệ than sạch, tạm chia làm 3 nhóm chính: Công nghệ chuyển hóa than, công nghệ xử lý trong quá trình đốt than, công nghệ xử lý chất thải sau khi đốt than.
 

Công nghệ chuyển hóa than là các công nghệ biến than thành các dạng khác nhau như ở dạng nhiên liệu lỏng, dạng khí như hydro, methane, dimethyl ether, khí tổng hợp nhằm đa dạng hóa trong sử dụng than, biến than thành loại nhiên liệu dễ cháy hoặc cháy hoàn toàn, khi cháy không gây hoặc ít gây ô nhiễm..
 


 

Hình 2: Than sạch không khói
 

Công nghệ xử lý trong quá trình đốt than là các công nghệ giải quyết việc làm tăng hiệu suất cháy hoặc làm cháy hoàn toàn than trong quá trình đốt, giảm phát thải khí độc như công nghệ đốt tầng sôi (FBC), công nghệ đốt tầng sôi áp suất cao (PFBC), đốt tầng sôi tuần hoàn khí (ACFB), công nghệ khí hóa than theo chu kỳ phối hợp (IGCC).
 

Công nghệ xử lý chất thải sau khi đốt than: Gồm các công nghệ xử lý phát thải khói, bụi sau khi đốt than như công nghệ khử bụi tĩnh điện, công nghệ lọc bụi bằng túi lọc, công nghệ khử lưu huỳnh bằng đá vôi. Đó là việc thu gom khí CO khi đốt than (và các chất đốt khác như trấu) để đốt bếp gas, thay vì dùng gas (khí thiên nhiên) hóa lỏng.
 


 

Hình 3: Các loại công nghệ than sạch
 

Kết Luận: "Than sạch" là "than mà khi đốt cháy không sinh ra khí lưu huỳnh và gây ra ô nhiễm môi trường nặng nề là hạn chế khói, mùi". Các công nghệ giúp đạt được điều này gọi chung là Công Nghệ Than Sạch.

Gửi bình luận

Giỏ hàng

0
0
Giỏ hàng